fbpx

Tietosuojaseloste

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Verkkokaupan www.elytra.ee rekisterinpitäjä on Elytra Trade OÜ (rekisteröintitunnus 14973858), sähköposti info@elytracollection.com

Mitä henkilökohtaisia tietoja käsitellään

− nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite;
− toimitusosoite;
− pankkitilin numero
− tavaroiden ja palveluiden kustannukset ja maksuihin liittyvät tiedot (ostohistoria);
− asiakaspalvelun tiedot.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilökohtaisia tietoja käytetään asiakastilausten hallintaan ja tavaroiden toimittamiseen. Ostohistoriatietoja (ostopäivämäärä, tuote, määrä, asiakastiedot) käytetään kootamaan ostettujen tavaroiden ja palveluiden yleiskatsaus ja analysoimaan asiakkaiden mieltymykset. Henkilötietoja, kuten sähköposti, puhelinnumero, asiakkaan nimi, käsitellään tavaroiden ja palveluiden tarjoamiseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi (asiakastuki). Verkkokaupan käyttäjän IP-osoite tai muut verkon tunnistetiedot käsitellään verkkokaupan tarjoamiseksi tietoyhteiskunnan palveluna ja verkkokäyttötilastojen tuottamiseksi.

Oikeudellinen peruste

Henkilötietoja käsitellään asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen toteuttamiseksi. Henkilötietojen käsittely tapahtuu laillisen velvoitteen täyttämiseksi (kirjanpito ja kuluttajariitojen ratkaiseminen).

Vastaanottajat, joille henkilötietodot siirretään

Henkilötiedot siirretään verkkokaupan asiakastukeen ostojen ja ostohistorian hallintaa varten ja
ja asiakkaiden ongelmien ratkaisemiseksi. Nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite lähetetään asiakkaan valitsemaan kuljetuspalvelujen tarjoajalle. Jos tavarat toimitetaan kuriirin välityksellä, asiakkaan osoite toimitetaan yhteystietojen lisäksi. Henkilötietoja voidaan siirtää tietotekniikan palveluntarjoajille, jos se on tarpeen verkkokaupan toimivuuden varmistamiseksi tai tietojen saatavuuden varmistamiseksi. Elytra Trade OÜ on henkilötietojen rekisterinpitäjä, Elytra Trade OÜ siirtää maksujen suorittamiseksi tarvittavat henkilötiedot maksujen käsittelijälle Montonio Finance OÜ: lle

Turvallisuus ja pääsy tietoihin

Henkilötietoja säilytetään veebimajutus.ee servereissä, jotka sijaitsevat Euroopan unionin jäsenvaltion tai Euroopan talousalueen maiden alueeilla. Tietoja voidaan siirtää maihin, joissa Euroopan komissio on arvioinut olevan riittävä tietosuojataso, ja Yhdysvaltojen yrityksille, jotka ovat sidoksissa Privacy Shield -kehykseen. Henkilökohtaisten tietojen saatavuus on verkkokaupan henkilökunnalla, joka voi käyttää henkilökohtaisia tietoja ratkaistakseen verkkokaupan käyttöön liittyvät tekniset ongelmat ja tarjotakseen asiakastukea. Verkkokauppa toteuttaa asianmukaiset fyysiset, organisatoriset ja IT-tietoturvatoimenpiteet henkilökohtaisten tietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, katoamiselta, muuttamisesta tai luvattomalta käytöltä ja paljastamiselta. Henkilötietojen siirtäminen verkkokaupan valtuutetulle prosessorille (esim. kuljetuspalvelun tarjoaja ja tiedon isäntä) edellyttää verkkokaupan ja valtuutettujen prosessoijien kanssa tehtyjä sopimuksia. Rekisterinpitäjien on varmistettava asianmukaiset suojatoimet henkilötietoja käsitellessään.

Pääsy henkilötietoihin ja niiden korjaaminen

Henkilötietoja voi tarkastella ja korjata verkkokaupan käyttäjäprofiilissa. Jos ostos on tehty ilman käyttäjätiliä, henkilötietoihin pääsee käsiksi kirjautumalla sisään.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaan suostumukseen, asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumus ilmoittamalla siitä asiakastukeen sähköpostitse.

Säilytys

Henkilötiedot poistetaan, kun verkkokaupan asiakastili suljetaan, paitsi jos tietoja on säilytettävä kirjanpitotarkoituksiin tai kuluttajariitojen ratkaisemiseksi.
Jos verkkokaupassa tehdään ostoksia ilman asiakastiliä, ostohistoria säilytetään kolme vuotta. Maksuja ja kuluttajariitoja koskevissa riita-asioissa henkilötietoja säilytetään, kunnes saatava on ratkaistu tai vanhentumisaika on päättynyt. Kirjanpitoa varten tarvittavat henkilötiedot säilytetään seitsemän vuotta.

Poistaminen

Sinun on otettava meihin yhteyttä sähköpostitse poistaaksesi henkilökohtaiset tietosi. Poistopyyntöön on vastattava enintään kuukauden kuluessa, ja poistoaika on täsmennettävä.

Siirto

Sähköpostitse tehtyihin henkilötietojen siirtopyyntöihin vastataan viimeistään kuukauden kuluessa. Asiakaspalvelu tarkistaa henkilöllisyyden ja ilmoittaa siirrettävistä henkilötiedoista.

Suoramarkkinointiviestit

Sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa käytetään suoramarkkinointiviestinnän lähettämiseen asiakkaan suostumuksella. Jos asiakas ei halua saada suoramarkkinointi-ilmoituksia, sinun on valittava sopiva viite sähköpostin tai ota yhteys asiakastukeen. Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointitarkoituksiin (profilointi), asiakkaalla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa alustavaa ja jatkokäsittelyä, mukaan lukien suoramarkkinointiin liittyvä profiilianalyysi, ilmoittamalla asiakastuesta sähköpostitse info@elytracollection.com

Argumenttien ratkaiseminen

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät kysymykset ratkaistaan asiakastuen
info@elytracollection.com kautta. Valvontaviranomainen on Viron tietosuojaviranomainen (info@aki.ee).

fiSuomi